Akademia Zarządzania Sportem

SPRAWDŹ

PLAN ZAJĘĆ

Polskie związki sportowe w sportach olimpijskich powinny wyznaczyć jedną osobę do udziału w każdym bloku tematycznym. Do poszczególnych bloków tematycznych mogą być delegowane różne osoby. Po ukończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające podniesienie kwalifikacji. Po zakończonym rocznym cyklu szkoleniowym, polskie związki sportowe otrzymają certyfikat ukończenia programu szkoleń Akademii Zarządzania Sportem.

2018-04-12

Dobre zarządzanie w polskich związkach sportowych.

2018-04-16

Organizacja i zarządzanie w polskim związku sportowym.

2018-05-28

Zarządzanie strategiczne w polskich związkach sportowych.

2018-06-15

Marketing związku sportowego. Social media w sporcie.

2018-07-02

PR związku sportowego. Sponsoring w sporcie.

2018-10-01

Organizacja i zarządzanie związkiem sportowym.