WSPIERAMY
POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE

KALENDARZ

SZKOLEŃ

2018-10-22

Warsztaty menedżerskie

2018-10-01

Organizacja i zarządzanie związkiem sportowym.

2018-07-02

PR związku sportowego. Sponsoring w sporcie.

2018-06-15

Marketing związku sportowego. Social media w sporcie.

2018-05-28

Zarządzanie strategiczne w polskich związkach sportowych.